Postup platný od 1. 7. 2014

Pokud si chcete pořídit zbrojní průkaz, postup je následující:

1) Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti
 • Vyplněný formulář se podává na přílušném útvaru Policie ČR podle místa Vašeho trvalého bydliště (Odbor zbraní a střeliva).
 • Pokud chcete, můžete si vybrat střelnici, na které chcete zkoušku skládat. Policie Vám pak buď určí nejbližší volný termín (pokud nemáte preferenci střelnice), nebo nejbližší volný termín na dané střelnici (pokud máte nějakou preferovanou).
 • I pokud jste z Prahy nebo i odjinud, můžete si zažádat o termín zkoušky na naší spřátelené Střelnici Brandýs.
 • Termín a místo konání zkoušky Vám přijde poštou do 1 měsíce od podání přihlášky, nejpozději pak 10 dní před konáním zkoušky.
2) Obdorné školení před zkouškami 
 • Školení před zkouškami není povinné, nepodmiňuje se tím ani připuštění ke zkoušce, ani vydání zbrojního průkazu.
 • Nicméně doporučujeme se školení zúčastnit přímo na střelnici, kde budete zkoušku skládat. Jednak se seznámíte s prostředím, ale hlavně budete si moci vyzkoušet přímo zbraně, se kterými budete zkoušku skládat (rozborku/sborku, manipulaci, střelbu).
 • Školení před zkouškami Odborné způsobilosti probíhá i na naší spřátelené Střelnici Brandýs.
3) Zkouška odborné způsobilosti
 • Přímo na místě Vám komisař na formulář Přihlášky ke zkoušce zapíše vyhodnocení Vaší zkoušky s hodnocením prospěl-neprospěl. Toto vyhodnocení slouží jako Doklad o odborné způsobilosti.
 • Více o průběhu zkoušky zde.
4) Zdravotní prohlídka
 • U Vašeho praktického lékaře si nechte potvrdit Vaši zdravotní způsobilost držet a nosit zbraň a střelivo. 
 • Pro toto potvrzení není předepsaný tiskopis, můžete ale využít tento.
5) Žádost o vydání zbrojního průkazu
 • Na příslušný útvar Policie ČR Odbor zbraní a střeliva odnesete :

      > Vyplněnou Žádost o vydání zbrojního průkazu (formulář ke stažení zde) - ne starší než 1 rok
      
> Doklad o osvědčení odborné způsobilosti ze zkoušky 
      > Zdravotní potvrzení od lékaře - ne starší než 3 měsíce
      > 1 fotografii o rozměrech 35x45mm (klasické průkazové foto)
      > Kolky v celkové hodnotě podle počtu skupin, o které žádáte

6) Vydání zbrojního průkazu
 • Do jednoho měsíce od podání žádosti Vám Policie ČR vyhotoví zbrojní průkaz.
 • Bude Vás o tom informovat poštou.

 

Na kolik zbrojní průkaz vyjde finačně:
 • Za přihlášku ke zkoušce si PČR účtuje 100 Kč.
 • Odměna zkušebnímu komisaři ze zákona 600 Kč  (platí se před započetím zkoušky).
 • Platba za zkoušku střelnici (čas strávený na střelnici, půjčovné zbraně, střelivo, atp.) pohybuje se kolem 1 000 - 2 000 Kč, každá střelnice má na toto svůj vlastní ceník.
 • Platba praktickému lékaři za potvrzení cca 400 Kč - 1 000 Kč. Tato částka se může lišit - pokud Vás doktor pošle na psychologické vyšetření, může se cena pohybovat i přes 1 000 Kč.
 • Správní poplatek při vydání zbrojního průkazu na Policii ČR - za každou skupinu 700 Kč. Splatný ve formě kolků (k zakoupení na České poště).
 • Ceny za přípravné školení si stanovuje každá střelnice sama. Na Střelnici Brandýs se pohybuje 1 200 Kč za 5-7 hodin výcviku. V ceně je půjčení zbraní, náboje, střelnice i instruktor.

Celkově Vás tedy pořízení zbrojního průkazu vyjde okolo 4 000 Kč bez započítání přípravného školení.